ODRŽIVI TURIZAM 

konkurentnost bez održivosti je iluzija 

TURIZAM 

jedan od najvećih i najbrže rastućih 

gospodarskih sektora u svijetu

KONKURENCIJA 

na turističkom tržištu ne natječu se 

pojedinačne tvrtka već destinacije 

TURISTIČKI RAZVOJ 

nije sam po sebi koristan, nego nosi i rizike 

prekomjernog iskorištavanja

SOFTVERSKA PLATFORMA 

kao podrška za upravljanje turističkom destinacijom na bazi analize podataka i korištenja Interneta stvari (IOT)

REAL TIME 

pregled stanja unutar destinacije 

u realnom vremenu

INOVACIJA 

inovativan model baziran na modernim 

IT tehnologijama

ZADOVOLJSTVO

omogućuje bolji suživot turizma 

i lokalne zajednice

    Web ili mobilna aplikacija s nekoliko korisničkih uloga i korisničkih sučelja – za turističke organizacije, turiste i privatne pružatelje usluga. Sučelje za turističke organizacije daje niz informacija o samom korištenju destinacije te o navikama turista što će omogućiti preditivnu analizu i planiranje razvoja destinacije, uz mogućnost komuniciranja s turistima u realnom vremenu posredstvom aplikacije. 

info@edestinacija.com

eDestination | 2018 — All rights reserved.